• برگشت به مشاهده لیست پزشکان شهر

   

  تلفن تماس تخصص نام و نام خانوادگی پزشک ردیف
  داخلی جناب آقای دکتر یحیی تازیکی 1
  داخلی جناب آقای دکتر یداله اصغری 2
  داخلی جناب آقای دکتر حسن پورعجم 3
  داخلی جناب آقای دکتر حسین پهلوان زاده 4
  داخلی جناب آقای دکتر احد قدس 5
  داخلی جناب آقای دکتر سيد غلامرضا گوگاني 6
  داخلی جناب آقای دکتر محبوب جلالي 7
  داخلی جناب آقای دکتر فیروز صارمی 8
  داخلی جناب آقای دکتر خلیل انصارین 9
  داخلی جناب آقای دکتر حسین میرزائی 10
  داخلی جناب آقای دکتر ابراهیم فتاحی 11
  2814152 داخلی جناب آقای دکتر احد حیدری 12
  داخلی جناب آقای دکتر رضا ملك زاده 13
  داخلی جناب آقای دکتر فریدون طلوع حیات 14
  داخلی جناب آقای دکتر باقر لاريجاني 15
  داخلی جناب آقای دکتر دارا کوشان 16
  داخلی جناب آقای دکتر محمدرضا غفاری 17
  5570482 داخلی سرکار خانم دکتر مریم مسنن امینی 18
  داخلی سرکار خانم دکتر نگین روائی 19
  داخلی جناب آقای دکتر ابوالفضل استادي 20
  داخلی سرکار خانم دکتر هاله اکبري 21
  داخلی جناب آقای دکتر احد صادقی 22
  داخلی جناب آقای دکتر سيديعقوب مودب 23
  داخلی جناب آقای دکتر یونس محجل صادقی 24
  داخلی جناب آقای دکتر ابوالفضل استادي 25
  داخلی جناب آقای دکتر رضا قره محمدلو 26
  داخلی جناب آقای دکتر رضا ايماني 27
  داخلی سرکار خانم دکتر میترا نیافر 28
  داخلی جناب آقای دکتر حسن سلامی 29
  داخلی جناب آقای دکتر حمید نوشاد 30
  داخلی سرکار خانم دکتر رضوان احمدنژاد 31
  داخلی جناب آقای دکتر عليرضا خرمي فر 32
  داخلی سرکار خانم دکتر سوسن کلاهی 33
  5548116 داخلی سرکار خانم دکتر نسرین مقدس پور 34
  داخلی سرکار خانم دکتر پريسا حفظ اللسان 35
  داخلی سرکار خانم دکتر خديجه فاضلي خليلي 36
  داخلی جناب آقای دکتر زین العابدین ابراهیم زاده 37
  داخلی جناب آقای دکتر رحیم شکرانی هوشمند 38
  داخلی جناب آقای دکتر رضا رضازاده 39
  داخلی جناب آقای دکتر محمدرضا موسی پور 40
  داخلی جناب آقای دکتر مسعود شير محمدي 41
  داخلی جناب آقای دکتر امیرحسین پیروی 42
  داخلی جناب آقای دکتر كمال الدين گلبازي 43
  داخلی جناب آقای دکتر پارسا فریادرس 44
  داخلی سرکار خانم دکتر نوشین میلانجیان 45
  داخلی سرکار خانم دکتر ساناز کریمی اول 46
  داخلی جناب آقای دکتر سيدحسن شربياني 47
  داخلی سرکار خانم دکتر وحيده صدرا 48
  داخلی جناب آقای دکتر احسان صعيدي 49
  داخلی سرکار خانم دکتر فتانه دردائي 50
  داخلی جناب آقای دکتر مجيد مقدس زاده 51
  داخلی سرکار خانم دکتر افسانه شریفیان 52
  داخلی جناب آقای دکتر احمد کریم خانی 53
  داخلی جناب آقای دکتر سهیلا ولی زاده 54
  داخلی جناب آقای دکتر مهریار خسروشاهی 55
  داخلی جناب آقای دکتر جمیله حاجی محمدی 56
  داخلی جناب آقای دکتر سیدقاسم حسینی 57
  داخلی سرکار خانم دکتر فرناز توکلی 58
  داخلی جناب آقای دکتر شهرام صفری 59
  داخلی جناب آقای دکتر قاسم سهرابی 60
  داخلی جناب آقای دکتر سیدیعقوب فتح الهی 61
  داخلی جناب آقای دکتر سیدیعقوب صهری 62
  داخلی جناب آقای دکتر فرانک قرشی 63
  داخلی جناب آقای دکتر سیدمهدی منافی 64
  داخلی جناب آقای دکتر ریحانه صاحب کشاف 65
  داخلی جناب آقای دکتر جلیل فری 66
  داخلی جناب آقای دکتر سارا افتخارزاده 67
  داخلی جناب آقای دکتر محمود حاجی رستملو 68
  داخلی جناب آقای دکتر اذر دخت افشاری 69
  داخلی جناب آقای دکتر حنانه علیار 70
  داخلی جناب آقای دکتر معصومه زلفی 71
  داخلی جناب آقای دکتر شاهین شهروان 72
  داخلی جناب آقای دکتر مهدی نقشینه 73
  داخلی جناب آقای دکتر اقبال رشیدی 74
  داخلی جناب آقای دکتر ایرج صمدی افشار 75
  داخلی جناب آقای دکتر ایوب مالک 76
  داخلی جناب آقای دکتر شهلا فرشیدی 77
  داخلی سرکار خانم دکتر معصومه مهدی پور 78
  داخلی جناب آقای دکتر سعید محمدزاده قره باغی 79
  داخلی جناب آقای دکتر پیمان سرخابی 80
  داخلی سرکار خانم دکتر الهام دلیر عبدالهی نیا 81
  داخلی سرکار خانم دکتر مریم نوعی علمداری 82
  داخلی سرکار خانم دکتر ارزو غلامپور 83
  داخلی سرکار خانم دکتر نگار بنی اسدی 84
  داخلی سرکار خانم دکتر رویا صدقی 85
  داخلی جناب آقای دکتر رضا محمدحسین زاده 86
  داخلی سرکار خانم دکتر سویل غفارزاده 87
  داخلی جناب آقای دکتر ارش حاجیان 88
  داخلی جناب آقای دکتر احمد رشیدفرخی 89
  داخلی جناب آقای دکتر ناصر علیزاده حقیقی 90
  داخلی جناب آقای دکتر حمیدرضا احدی 91
  داخلی سرکار خانم دکتر سپیده سیفی 92
  داخلی جناب آقای دکتر عباسعلی محرابیان 93
  داخلی جناب آقای دکتر مصطفی پورتقوا 94
  داخلی جناب آقای دکتر حميد بهنام فرد 95
  داخلی جناب آقای دکتر احسان صعيدي 96
  داخلی سرکار خانم دکتر پري ناز كنعاني 97
  داخلی جناب آقای دکتر محمدجواد عشقي 98
  داخلی سرکار خانم دکتر هاتفي رعنا 99
  داخلی سرکار خانم دکتر ملک پور نسرين 100
  داخلی جناب آقای دکتر اقبال فتاحي 101
  داخلی سرکار خانم دکتر سيدجمال شربياني 102
  داخلی جناب آقای دکتر سياوش ناصري مقدم 103
  داخلی جناب آقای دکتر صفيه مرتضوي 104
  داخلی سرکار خانم دکتر معصومه ربيعي پور 105
  داخلی سرکار خانم دکتر فرزانه فخيم علي اكبري 106
  داخلی جناب آقای دکتر محمدرضا جليل پور 107
  داخلی جناب آقای دکتر جواد جعفر پور 108
  داخلی جناب آقای دکتر مهرداد سلوکي 109
  داخلی جناب آقای دکتر بابك بابايي 110
  داخلی جناب آقای دکتر امين صدراذر 111
  داخلی جناب آقای دکتر سيدصدرالدين راثي هاشمي 112
  داخلی جناب آقای دکتر احمد صادقي 113
  داخلی جناب آقای دکتر بايرام سلطاني 114
  داخلی جناب آقای دکتر حسن سلامي 115
  داخلی جناب آقای دکتر حسين اسلامي 116
  داخلی سرکار خانم دکتر ليدا جديري فرشباف 117
  داخلی جناب آقای دکتر ناصر قره باغي 118
  داخلی جناب آقای دکتر احمدرضا پيري 119
  داخلی جناب آقای دکتر آرش خياطي 120
  داخلی جناب آقای دکتر حسن سلامي 121
  داخلی جناب آقای دکتر عبدالرحمن رستميان 122
  داخلی جناب آقای دکتر حميد رضا اقايي 123
  داخلی جناب آقای دکتر افشين هوشيار 124
  داخلی جناب آقای دکتر كوروش شيخ احمدي 125
  داخلی جناب آقای دکتر شهرام بهاروند 126
  داخلی سرکار خانم دکتر وحيده ابرزاده بايرامي 127
  داخلی جناب آقای دکتر امين ديندار 128
  داخلی سرکار خانم دکتر سپيده سعيدي 129
  داخلی جناب آقای دکتر علي نمازي 130
  داخلی جناب آقای دکتر كريم درخشان 131
  داخلی جناب آقای دکتر مسعود ملازاده 132
  داخلی سرکار خانم دکتر مينا اسدزاده 133
  داخلی جناب آقای دکتر كامبيز پاشاپور 134
  داخلی جناب آقای دکتر محمد سلطان پور 135
  داخلی سرکار خانم دکتر فرزانه غفوريان نسب 136
  داخلی جناب آقای دکتر امير حيدريان 137
  داخلی سرکار خانم دکتر بنفشه بخشوده 138
  داخلی جناب آقای دکتر محمد ارزنلو 139
  داخلی جناب آقای دکتر مسعود غلاميان 140
  داخلی سرکار خانم دکتر گيتا صديقي 141
  داخلی سرکار خانم دکتر تاي ناز توسليان 142
  داخلی جناب آقای دکتر غفور قنبري 143
  داخلی جناب آقای دکتر معين حسين پور 144
  داخلی جناب آقای دکتر اسمعيل باقرثاني 145
  داخلی سرکار خانم دکتر ندا ضامن 146
  داخلی جناب آقای دکتر ازاد توكلي 147
  داخلی جناب آقای دکتر سيامك پوربيرام 148
  داخلی جناب آقای دکتر حسن محمد اميني 149
  .::.لیست پزشکان شهر.::.
  • ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

  • سال پذیرش
   لطفا نوع ورود خود را انتخاب نمایید
   پزشک معالج بیمار گرامی
   مسوول فنی آزمایشگاه ها
   همکار سایت

    

  • line

  • امکانات سایت

  • line

  • آمار سایت

   • افراد آنلاین در سایت: 6
   • بازدید های امروز: 181
   • بازدید های دیروز: 1076
   • مجموع بازدید ها: 768746
   • تاریخ آغاز به کار پورتال: پانزدهم فروردین ماه 1391
  • line