راههای ارتباطی با ما

از طریق راههای زیر میتوانید به راحتی با ما ارتباط برقرار کنید

آدرس :

دانش مرکزی: تبریز، خیابان ۱۷ شهریوور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید

دانش۲: تبریز،خیابان آزادی، تقاطع گلگشت،ساختمان آزادی