قلب ما مینوازد
همانطور که میدانید در دوره Extern آموزش پزشکی معاینات و سمع قلب توسط اساتید دانشگاه به دانشجویان پزشکی تدریس میشود. به طوری که فایل های صوتی ضبط شده مربوط به سمع قلب در کلاس پخش میشود و دانشجویان پس از گوشدادن به آن صوت و پاتولوژی مربوطه را به خاطر میسپارند. شایان شکرآبی ایدهای ارائه داده که در آن اصوات متفاوت قلب با صداهاى موزون و آشناى موسيقايى تطبيق داده شده است. تا كنون در اين پژوهشِ ميانْ رشتهاى، چند قطعه موسيقايى روی معاینه قلبی s3، s4 ، midsystolic click توسط او ساخته و ضبط شده است. و این آثار پس ازضبط توسط متخصصین قلب و دانشجویان پزشکی مورد استقبال خوبی قرارگرفته است. در این مجموعه موسیقی صداهای قلب به شكلى با قطعات موسیقايى تطابق داده میشود تا شنیدن ملودی برای شنونده تداعی کننده صداهاى متفاوت قلب انسان درشرايط و بيمارىهاى متفاوت باشد. لذا علاوه بر ارائه یک پروژه هنری میتوان از منظر آموزش پزشکی نیز به این ایده نگریست.

این صدای قلبی، صدایی با فرکانس بالاست که توسط دیافراگم استتوسکوپ در میانهی سیستول شنیده میشود. صدای اول (s1) و دوم (s2) قلب به صورت طبیعی سمع میشود و صدای کلیک در میانهی سیستول به علت پرولاپس در دریچه میترال به گوش میرسد.