نام اختصاری آزمایش
Digoxin

روش اندازه گیری

الایزا

نام های دیگر

تارديژال ، ديژيتاليس ، لانوتوکسين

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٨ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

داروهاي neomycin ، spironol ، actone قبل از نمونه گيري مصرف نشوند

تفسیر بالینی
ديگوکسين يک گليکوزيد قلبي است که در کنترل فيبريلاسيون دهليزي همراه با پاسخ سريع بطني و در درمان نارسايي قلبي مورد استفاده قرار مي گيرد. بطور کلي علائم نارسايي قلبي و تحمل فعاليت را بهبود مي بخشد. و براي مونيتورينگ درماني و تعيين مسوميت است.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۰٫۶ – ۱٫۲
احتیاط ها
در بيماري که ديگوکسين دريافت مي کند سطح ديژيتوکسين را اندازه گيري نکنيد.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١١٦٥

تعرفه بخش خصوصی
٩٢٩١٩٠