نام اختصاری آزمایش
DHT

روش اندازه گیری

الایزا

نام های دیگر

Dihydrotestosterone

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

1 روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

1 ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
DHT از تستوسترون و بر اثر فعاليت آنزيم ٥-آلفا ردوکتاز ساخته مي شود که اين آنزيم در بسياري از بافت هاي حساس به آندروژن مثل پروستات، پوست و ژنيتاليايي داخلي يافت مي شود طريق مهار ٥-آلفا ردوکتاز اعمال مي کنند.بنابراين DHT سرم ممکن است در مونيتورينگ درمان با اين کلاس دارويي مفيد است.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از 1 روز تا 9 سال

0 – 39

بازه سنی : از 10 سال تا 14 سال

0 – 499

بازه سنی : از 15 سال تا 18 سال

52 – 819

بازه سنی : از 19 سال تا 150 سال

123 – 1181
بانوان

بازه سنی : از 1 روز تا 9 سال

0 – 65

بازه سنی : از 10 سال تا 14 سال

0 – 206

بازه سنی : از 15 سال تا 18 سال

0 – 777

بازه سنی : از 19 سال تا 49 سال

0 – 399

بازه سنی : از 50 سال تا 150 سال

0 – 241
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
1 روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
2 ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی
١١٦٤١٥٠