نام اختصاری آزمایش
DHT

روش اندازه گیری

الایزا

نام های دیگر

Dihydrotestosterone

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠/٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۱ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۱ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
DHT از تستوسترون و بر اثر فعاليت آنزيم ٥-آلفا ردوکتاز ساخته مي شود که اين آنزيم در بسياري از بافت هاي حساس به آندروژن مثل پروستات، پوست و ژنيتاليايي داخلي يافت مي شود طريق مهار ٥-آلفا ردوکتاز اعمال مي کنند.بنابراين DHT سرم ممکن است در مونيتورينگ درمان با اين کلاس دارويي مفيد است.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۹ سال

۰ – ۳۹

بازه سنی : از ۱۰ سال تا ۱۴ سال

۰ – ۴۹۹

بازه سنی : از ۱۵ سال تا ۱۸ سال

۵۲ – ۸۱۹

بازه سنی : از ۱۹ سال تا ۱۵۰ سال

۱۲۳ – ۱۱۸۱
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۹ سال

۰ – ۶۵

بازه سنی : از ۱۰ سال تا ۱۴ سال

۰ – ۲۰۶

بازه سنی : از ۱۵ سال تا ۱۸ سال

۰ – ۷۷۷

بازه سنی : از ۱۹ سال تا ۴۹ سال

۰ – ۳۹۹

بازه سنی : از ۵۰ سال تا ۱۵۰ سال

۰ – ۲۴۱
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی
١١٦٤١٥٠