نام اختصاری آزمایش

EPO

روش اندازه گیری

CL

نام های دیگر

EPO

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

از تکرار فريز اجتناب شود. چرخه آب شدن يخ در سانتريفوژ يخچال دار جدا شده است.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٢٤ ساعت

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
EPO گليکوپروتئيني است که عمدتا در کليه تشکيل مي شود و در حال حاضر تخليص شده و ژن آن نيز بر روي کروموزوم ٧ کلون شده است. EPO هورمون تنظيم کننده اصلي توليد قرمز کننده در مغز استخوان است. تحقيق در مورد کم خوني هاي پر ابهام و کم خوني بيماري مرحله انتهايي کليه. اشکال در توليد اريتروپوئتين توسط کليه، علت اصلي کم خوني در نارسايي کليه است که به درمان با اريتروپوئتين خارجي به خوبي پاسخ مي دهد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۴٫۳ – ۲۹
احتیاط ها

غلظت هاي طبيعي EPO بطور مطلق احتمال پلي سايتمي ورا را رد نمي کند/سطوح EPO سرم ممکن است توسط فلبوتومي/حاملگي/ACTH/TSH/ و آنژيوتانسين افزيش يابد در حالي که ترانسفوزيون ممکن است سطح آن را کاهش دهد.


منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
CL

کد ملی آزمایش
٨٠١٥٤٠

تعرفه بخش خصوصی
١٢٢٤٣٧٠