نام اختصاری آزمایش

Estradiol

روش اندازه گیری

CMAI/CL/ECL

نام های دیگر

١٧ بتا/استراديول/E٢

نوع نمونه

سرم ، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

سرم:١ميلي ليتر//پلاسما:٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

سرم:٠/٥ ميلي ليتر//پلاسما:١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ترجيحا ناشتا باشد

تفسیر بالینی
E٢ قوي ترين استروژن آندوژن است. در زنان غير حامله عمده ي E٢ از تخمدان ها ومقادير کمي هم از آدرنال ها منشاء مي گيرد. جفت يک منبع اضافي E٢ در حاملگي است. کاربرد آن در اختلالات عملکرد تخمدان، کمک به باروري، تومور هاي فعال از نظر هورموني است.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۱۱ – ۴۴
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Follicular phase : 21 – 251
Mid-cycle phase : 38 – 649
Luteal phase : 21 – 312
Post meno phase : Up to 28
احتیاط ها

در سيروز کبدي E٢ افزايش مي يابد. در زناني که هيپوگناديسم دارند سطوح E٢ مي تواند طبيعي باشد.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
٢ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
CL

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٨٥

تعرفه بخش خصوصی
٨٠٧٣٠٠