نام اختصاری آزمایش

Free Test

روش اندازه گیری

CL

نام های دیگر

Free Test

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٠.٥ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

هموليز ، ايکتريک ، ليپميک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

٨ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٥ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٣ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
توتال تستوسترون در مقابل تستوسترون آزاد/سندروم تخمدان پلي کيستيک(pcos)/هيرسوتيسم زنان/هيپوگناديسم مردان/سندرم عدم حساسيت به آندروژن/سندرم کلاين فلتر/سوء استفاده از استروئيد آنابوليک

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۲ سال

۰٫۳۵ – ۴٫۶

بازه سنی : از ۱۳ سال تا ۲۰ سال

۰٫۱۸ – ۲۳

بازه سنی : از ۲۱ سال تا ۴۹ سال

۵٫۰۱ – ۲۷٫۷۸

بازه سنی : از ۵۰ سال تا ۱۵۰ سال

۴٫۱۱ – ۲۱٫۸۵
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Pre-menopausal : 0.34-1.70
Post menopausal : 0.34-2.34
احتیاط ها

سطح تستوسترون پلاسما ممکن است در بيماراني که سايمتيدين /دارو هاي ضد تشنج/استروژن و ocpمصرف مي کنند افزايش يابد.آندروژن ها دگزا متازون ها دي اتيل استيل بسترول/ديگوکسين/الکل/استروئيدها/کتوکنازول/فنوتيازين/اسپيرونولاکتون مي توانند تستوسترون سرم را کاهش دهند.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
روزانه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار
CL

کد ملی آزمایش
٨٠١٤٦٠

تعرفه بخش خصوصی
٦١٢٢٤٠