نام اختصاری آزمایش
Fungi

روش اندازه گیری

Microscopic

نام های دیگر

Fluid Analysis

نوع نمونه

پوست ، بافت ، مايعات بدن

حجم نمونه

کمترین حجم نمونه

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تا سه روز قبل از نمونه گیری آنتي بيوتيک مصرف نکرده باشد و شستشوي محل نمونه گيري انجام نشده باشد.

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع

احتیاط ها
مصرف آنتي بيوتيک ، نمونه گيري نامناسب ، کهنه بودن نمونه

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۲ تا ۴ روز کاری

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از انجام قابل نگهداري نمي باشد.

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٤٠٩٥

تعرفه بخش خصوصی
٥١٦٢٩٠