نام اختصاری آزمایش
Renin

روش اندازه گیری

نام های دیگر

RPA

نوع نمونه

پلاسما EDTA

حجم نمونه

٢ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٤ هفته همان لحظه بايد فريز شود

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي توصيه مي شود، توجه به استفاده از دارو هاي فشار خون قبل از آزمايش

تفسیر بالینی

مقادیر مرجع
بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۵٫۳ – ۹۹٫۱
احتیاط ها
از آنجايي که کنترل متغير هاي پره آناليتيک دشوار است، محدوده هاي مرجع نيز گسترده مي باشند . سطوح رنين تحت تاثير حاملگي مصرف نمک و شيرين بيان قرار مي گيرد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٥٢٠

تعرفه بخش خصوصی
٨٢٨٦١٠