نام اختصاری آزمایش
SHBG

روش اندازه گیری

الکتروکمي لومينسانس – الايزا

نام های دیگر

SHBG

نوع نمونه

سرم ، پلاسما EDTA

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
اندازه گيري هاي گلوبولين هايي است که به هورمون هاي جنسي متصل مي شود. پروتئيني است که در کبد توليد مي شود.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۱۳٫۵ – ۷۱٫۴
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۱۹٫۸ – ۱۵۵
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٨٣٠

تعرفه بخش خصوصی
٩١٠٦٩٠