نوشته‌ها

آشنایی با آزمایش ۵ – هیدروکسی اندول استیک اسید ( متابولیت سروتونین – ۵-HIAA )

 5-hydroxy indoleacetic acid یا (5-HIAA) محصول تجزیه اولیه (متابولیت) سروتونین، که یک ماده شیمیایی (انتقال دهنده عصبی) است و پیام‌ها را بین سلول‌های عصبی منتقل می‌کند. این آزمایش میزان 5-HIAA را در ادرار یا خون اندازه گیری می‌کند. سروتونین به‌صورت …