نام اختصاری آزمایش

Toxo-G

روش اندازه گیری

کمي لومينسانس ، IFA

نام های دیگر

نوع نمونه

سرم، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارينه ، مايعات بدن ، CSF

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٢ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به مورد خواصي اشاره نشده

تفسیر بالینی
اکثر آلودگي هاي انساني يک سير مزمن بدون علامت دارند ، با اين حال عفونت هاي منتشر شديد به خصوص در افراد با نقص ايمني اتفاق مي افتد . توکسوپلاسموز در دو موقعيت باليني داراي اهميت خاص است ، اول عفونت هاي منتقله به جنين و دوم به عنوان شايع ترين عفونت فرصت طلب دستگاه عصبي مرکزي در افراد مبتلا به ايدز. کاربرد آن در حمايت از تشخيص توکسوپلاسموزيس مي باشد.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Non reactive : < 6.5 Reactive : >=8.0
Indeterminate : 6.5 – 8.0
احتیاط ها
پاسخ هاي سرولوژريک در حضور نقص ايمني فاقد اطمينان هستند. PCR مثبت نشانه وجود DNA انگل است ولي PCR منفي وجود بيماري فعال را رد نمي کند.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٣٠٤٠

تعرفه بخش خصوصی
٩٦٠٦٤٠