نام اختصاری آزمایش

Transferrin

روش اندازه گیری

ايمونوتوربيدومتري

نام های دیگر

رسپتور محلول ترانسفرين سرم، sTfR

نوع نمونه

سرم، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارينه

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود.

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٢ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به مورد خواصي اشاره نشده

تفسیر بالینی
رسپتور محلول ترانسفرين از پيش ساز هاي گلبول هاي قرمز منشا گرفته و در گردش خون يافت مي شود.اين تست يک انديکاتور حساس و زود هنگام براي فقر آهن مي باشد.

مقادیر مرجع
بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۱۷۰ – ۳۴۰
احتیاط ها
تشخيص افتراقي هاي transferrin افزايش يافته عبارتند از کم خوني هموليتيک اتوايميون ، اهدا اخير خون ، از دست دادن اخير خون ، کم خوني سلول داسي و … اين طيف وسيع ويژگي تست را کاهش مي دهد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد.

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١١٤٥

تعرفه بخش خصوصی
٩٠٧٩٩٠