نام اختصاری آزمایش
TG

روش اندازه گیری

فتومتريک

نام های دیگر

تري اسيل گليسرول ها، TG

نوع نمونه

سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

ندارد

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۷ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۳ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي ١٢ ساعته، از الکل ٣ روز قبل استفاده نکند.

تفسیر بالینی
افزايش سطح پلاسمايي تري گليسريد با افزايش خطر ابتلا به بيماري هاي کرونر قلبي همراه است. همچنين بالا بودن سطح تري گليسريد در بيماري هاي مختلف کبدي، کليوي و پانکراتيت نيز ديده مي شود.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ سال تا ۱۵۰ سال

Normal : Up to 200
Borderline : 200-400
Pathologic : >400
احتیاط ها
اصلاح گليسرول آزاد سم در بيمارن بحراني يا بيماراني که تغذيه غيردهاني با محلول هاي مبتني بر گليسرول دارند ممکن است در بعضي روش هاي آنزيماتيک ضروري باشد.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٠٤٣٠

تعرفه بخش خصوصی
١٩١٧٩٠