نام اختصاری آزمایش

Trop. I

روش اندازه گیری

CLEA

نام های دیگر

تروپونين هاي قلبي

نوع نمونه

سرم، پلاسما EDTA ، پلاسما هپارينه

حجم نمونه

۱ میلی لیتر

کمترین حجم نمونه

۰٫۵ میلی لیتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۵ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٢ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

به مورد خواصي اشاره نشده

تفسیر بالینی
تروپونين I و تروپونين T قلبي تست هاي مقدماتي در تشخيص آسيب حاد ميوکاردي بوده چرا که حساسيت و ويژگي بالايي دارند. کرايترياهاي اصلي براي تشخيص انفارکت حاد قلبي مورد بازنگري قرار گرفته و شامل بالا رفتن و پايين آمدن مارکرهاي بيوشيميايي نکروز عضلات قلبي شده است.

مقادیر مرجع

آقایان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۰ – ۰٫۰۳۹
بانوان

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

۰ – ۰٫۰۱۷
احتیاط ها
تروپونين T قلبي در نارسايي کليه و گاهي در بعضي کاوش ها در آسيب عضلاني جراحي هم افزايش مي يابد.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری
۲ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١٠٤٥

تعرفه بخش خصوصی
٨٣٥٦١٠