نام اختصاری آزمایش
Tyrosine

روش اندازه گیری

HPLC

نام های دیگر

Tyrosine

نوع نمونه

پلاسماي EDTA

حجم نمونه

۲ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

۱ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

فريز دفريز نشود .

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

۱ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

۱ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي، از داروهاي glucagon، vitamin C، چند روز قبل استفاده نشود.

تفسیر بالینی
کاربرد آن در غربالگري نوزادان است.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۰ سال تا ۱۵۰ سال

۱۰ – ۱۴۵
احتیاط ها

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
۱۰ تا ۱۴ روز

جوابدهی اضطراری
به صورت روزانه اعلام اورژانس مي گردد.

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠١١٧٥

تعرفه بخش خصوصی
١٤٦٦٤٤٠