نام اختصاری آزمایش

Vit E

روش اندازه گیری

HPLC

نام های دیگر

آلفاتوکوفرول

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه

١.٥ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

نمونه در لوله تاريک منتقل شود

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١ ماه

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتايي، ٢٤ ساعت قبل از الکل استفاده نشود.

تفسیر بالینی

ويتامين E يک آنتي اکسيدانت است. در ارزيابي فقدان ويتامين E هنگامي که بيماري هموليتيک در يک نوزاد پره ماچور اتفاق مي افتد ، ارزيابي بيماري عصبي عضلاني در اطفال و بزرگسالي که بيماري مزمن صفراوي يا کلستاز مزمن دارند.

مقادیر مرجعبازه سنی :

از ۱ سال تا ۱۵۰ سال

Premature neonate : 1 – 5
Child : 3 – 9
Teenage : 6 – 10
Adult : 5 – 18
احتیاط ها
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
١ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

١ روز پس از ورود نمونه به بخش

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

٨٠١٢٤٠

تعرفه بخش خصوصی

١٤٦٦٤٤٠