نام اختصاری آزمایش
VWF Ag

روش اندازه گیری

ELFA، الايزا

نام های دیگر

کاوش مولتي مر، کوفاکتور ريستوستين

نوع نمونه

پلاسماي سيتراته

حجم نمونه

٦ ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

٣ ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

۵ ساعت

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

١٤ روز

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

تفسیر بالینی
vWF واسطه چسبيدن پلاکت به اپي تليوم آسيب ديده است که قدم اول در هموستاز خواهد بود . vWF همچنين به حفظ سطح فاکتور VII کمک مي کند. در تعيين vWF در فردي که سابقه شخصي يا خانولدگي خونريزي دارد و کمک به تعيين وضعييت ناقل هموفيلي A در جنس مونث کاربرد دارد.

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

Blood ABO Type Normal Range
O 41.1-125.9
A,B,AB 61.3-157.8
احتیاط ها
VWF در طي واکنش هاي مرحله حاد و حتي بيماري يا استرس خفيف، حاملگي، مصرف استروژن و نوزادان بالاتر از حد طبيعي خواهد بود و ممکن است اندازه گيري در اين شرايط تشخيص بيماري را مخفي کند.

منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش
۱۰ الی ۱۴ روز

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
۱۰ الی ۱۴ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش
٨٠٢٢٦٥

تعرفه بخش خصوصی
١٨٧٧٣٠٠