نام اختصاری آزمایش

VMA

روش اندازه گیری

HPLC

نام های دیگر

متوکسي، هيدروکسي مندليک اسيد، VMA

نوع نمونه

ادرار ٢٤ ساعته و رندوم

حجم نمونه

٢٠ميلي ليتر

کمترین حجم نمونه

١٠ميلي ليتر

نیازهای همراه نمونه

راهنمای جمع آوری نمونه

اطلاعات لازم از بیمار

سن بیمار

معیار رد نمونه

پایداری در دمای اتاق (°١٨c تا °٢٥c)

پایداری در دمای یخچال (°٢c تا °٨c)

٧ روز

پایداری در دمای فریزر (°٢٠c- >)

٧ روز

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

دانلود شرایط VMA

تفسیر بالینی

VMA متابوليک اصلي کاتکول آمين هاي اپي نفرين و نوراپي نفرين است. در ارزيابي و غربالگري فئوکروموسيتوما ، حساسيت VMA کمتر از متانفرين ها مي باشد ولي اختصاصيت بالاتري دارد

مقادیر مرجع

بازه سنی : از ۱ روز تا ۱۵۰ سال

<13.6
احتیاط ها
بعضي غذاها مثل چاي، قهوه، کاکائو، وانيل و شکلات ممکن است سطوح VMA را بالا ببرند.
منابع بالینی

مدت زمان انجام آزمایش

دوشنبه ها

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
١٠ تا ١٤ روز

جوابدهی اضطراری

توضیح روش کار

کد ملی آزمایش

تعرفه بخش خصوصی

٧١٣١٥٠